За да получите линк и парола за достъп до формуляра за кандидатстване, е необходима Вашата регистрация. Моля, попълнете регистрационната форма или влезте, ако имате вече акаунт.

  1. Фирма*:

  2. БУЛСТАТ*:

  3. Уеб страница*:

  4. Лице за контакт*:

  5. Имейл*:

  6. Телефон/Мобилен*:

  7. Адрес*:

  8. Откъде научихте за Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“?*
  от сайта на конкурсаот медиитеот покана по имейлот бизнес партньори/познатиот други сайтове